Menu Close

De totale Big

Workshop Eindhoven

Dit stelt de deelnemers op hun beurt in staat om snel een nieuwe perceptie van complexiteit te leren, te structureren en toe te passen en nieuwe patronen te beschrijven. De totale duur is meestal tussen de 2 à 3 uur. Een belangrijk aspect is de observatie van de deelnemers en het observeren van hen. De reikwijdte van hun kennis is relatief klein – naar de oppervlakte van laag twee tot twee en iets dieper. Voor meer details, zie Resource.

Fase V: De “oordeelsvorming

En tenslotte komt de sleutelfase – het “beoordelingsgesprek” – waarin vragen worden gesteld, en de antwoorden mondeling worden gepresenteerd door de facilitator of de leraar. Het geheel wordt zeer goed gemodereerd. Dit is de fase waarin de leerlingen cruciale vragen stellen zoals “Is dit het beste…?”

Grote Russische Poppen

De structuur van een workshop is vergelijkbaar met de structuur van een bootcamp (lees trainingsprogramma). Het belangrijkste verschil is dat de Bootcamp groepen 26 tot 27 deelnemers hebben bij de start (meestal 34 voor de laatste dag). De Bootcamp groep is verdeeld in teams bestaande uit staf en of vrijwilliger of personeel wat de enige uitzondering is. Ineens is het veel makkelijker om de teamgroottes te jongleren. Wanneer er grote groepen zijn, vertegenwoordigt elk van hen een ander probleemdomein. Dit levert veel inspiratie op (een voorbeeld van Bootcamp zijn de tweetallen afzonderlijke stuurgroepen die bestaan uit kleine groepjes van telkens drie mensen).

Uitvoering

De effectieve uitvoering van een workshop verloopt als volgt:

Een instructeur leert de deelnemers.

Hij leidt hen door oefeningen op verschillende niveaus: het begrijpen van de eerste concepten die op de kaart verschijnen.

Hij/zij begeleidt de deelnemers naar het volgende niveau door te illustreren hoe nieuwe problemen kunnen worden opgelost op of beter kunnen worden uitgelegd wat eerder op anatomisch gebied is gebeurd.

De facilitator probeert alle onderwerpen met elkaar in verband te brengen.

De deelnemers doen het opruimwerk op de kaart voor ze naar bed gaan.

De hele workshop wordt steeds opnieuw gehouden.

Als het goed gaat

Als het niet goed gaat heb je je leraar nodig en die persoon is wat men noemt “Resident Teacher”.

Inwonende Leraren zijn wijzer, meer ervaren en volmaakt in ego-bewustzijn.

Inwonende leerkrachten hebben slechts één interventieschakelaar. Zij verschaffen enige kennis, demonstreren verschijnselen op of dichter beschrijven concepten.

De plaatsingen van een Resident Teacher komen tot stand door de eigen persoonlijke retentie van de Resident Teacher van de deelnemers. Zij zijn een hulpbron bij het bespreken en verfijnen van onderwerpen.

Dit is hoe het werkt. Aan het begin van de opleiding is het moeilijk om meteen de aanpak van de workshops spelontwikkeling te begrijpen. Het is belangrijk om alles aan elkaar te knopen. Het begin is echter zeer gevorderd en relatief lang. De deelnemers maken veel mee. Na deze fase blijven er allerlei problemen over om de Agile waarde stroom op te stellen en aan anderen te presenteren – zodra de deelnemers zich organiseren in een team met meerdere organisaties.

Lees meer:
Atelier Den Bosch
Tekencursus Den Bosch 

Leave a Reply

Your email address will not be published.