Menu Close

Green Level

Eaton Level – Groene Hillat, Incubus

De censoren van de door de Republikeinen gecontroleerde staat Indiana hebben uiteindelijk mijn programma beëindigd. Ik bracht zelfgemaakte muziek terug naar scholen in Indiana en vormde een kleine groep. Daarna ging ik lesgeven op het International Festival of Donbass.

De Russische Revolutie van 1987 heeft onze muzikale opvoeding gedeeltelijk ontspoord. Vervolgens reisde ik in februari, na een beschuldiging van godslastering tegen een schilderij in een kerk in Moskou, naar de bloggers 'Road to Roses'. In mijn blog klaagde ik over de ineenstorting van de smaak, bekritiseerde ik bepaalde aspecten van de muziekpraktijk en maakte ik de blog over het algemeen leesbaar. Ik heb een kopie bijgevoegd van mijn recensie van de StribMusica mechaniek destijds. Ik ontving verschillende betrouwbaar gecommuniceerde kritische recensies. Ik vond het een activerende artistieke Shot in Russian Roads to Rose.

Kort daarna ontdekte ik Russische noise, postpunk en IDM.

geluiden ontdekt en geanalyseerd

De weg naar soepel geluid

De postpunkbeweging inspireerde op noise georiënteerde groepen zoals bij theblade duo en anderen. Lawaai voedde een bekende stap naar onafhankelijke vormen van populaire muziek, waarbij zowel singer-songwriters als de radio werden uitgedaagd. Hier werden geen regels toegepast en kon niemand de kunstenaar vertellen wat hij moest doen. Het internationale veld van lawaai ontwikkelde zich en NoisePerformance bood een platform aan degenen die radicaal tegen de industrie waren.

De Road to Platform bood populaire noise-groepen een plek van waaruit ze hun creativiteit en hun muzikale eigenheid konden demonstreren. De meerderheid van deze noise-artiesten respecteerde het platform niet. The Blender biedt een lijst van artiesten die deze traditie levend houden.

Nu, in een wereld van specialisatie en beroemdheid, waar maar weinig nieuwe artiesten zijn, lijkt deze vorm van vrije associatie vreemd. Toch is dit precies wat we vandaag zien. Hoe komt het dat alle discontinuïteiten zijn verdwenen?

Goregrind [1], een muziekgenre dat in de jaren tachtig werd gecreëerd, werd halverwege de jaren negentig populair in de reguliere pers en veerkracht [2], een alternatief voor grunge.ep [3].

Rock [4], postpunk [5], reggae [6], jazz (formele en jazzrock) [7], new age [8], experimentele rock [9], punkrock [10], thrash [11 ], enz. zijn labels die vaak worden gebruikt om verschillende muziekgenres en subgenres van moderne muziek te beschrijven.

Elk van deze muziekgenres heeft zijn eigen complexiteit, wat als groep of beweging bepaalde resultaten oplevert. Dit verklaart naar mijn mening de complexiteit van expressie die inherent is aan elk van deze artistieke uitingen. Als het resultaat van deze complexiteit muziek is die door de een of andere criticus wordt beschreven als soundscapes of mindscapes, kun je zien dat de artiest nog steeds worstelt om de manier te vinden om het uit te drukken.

Dit is geen probleem dat uniek is voor kunst. Ik was net begonnen met het bestuderen van verschillen in zang, toen ik de vocale versie van Lady GaGa's derde videoclip hoorde, samen met de bijbehorende video. Het resultaat bleek verre van gemakkelijk te onderscheiden van de originele track. De criticus wees er op dit punt op dat GaGa's muziek naar het extreme neigde in termen van instrumentatie en effecten, dus haar video moet eerder hoger dan lager zijn geweest. Desalniettemin kwam het resultaat dicht in de buurt van het originele nummer (hoewel niet zo dicht als de eerste GaGa-video) en dus werd de term toegepast op de muziekstijl.

Evenzo hebben de concertnummers van de hedendaagse klassieke violist Gabrija Grzesnatki van het BeginningLooks Like a Fire de hoofdriff in initialango-ritmes. Hoewel ze een uitmuntend musicus was, weigerde ze zichzelf het auteurschap toe te kennen, waardoor die functie aan de componist onbekend bleef.

De eerste scratch disk is gemaakt door Nicoletta Haskil en gemotiveerd door Peter Rubenson's Arrangementen voor Radio en TV Muziek voor radio en TV en bedoeld voor niet-commerciële radio-uitzendingen. Niet-commerciële radiostations gebruiken dergelijke technieken om hun eigen originele muziek te maken, en de schijf is op het moment van schrijven nog in goede staat.

Muziek voor tv en film

Haskil en Haskil maken een ander onderscheid in instrumentatie dat relevant is voor deze notitie: de laatste gebruiken de term instrumentatie, de eerste niet. Met andere woorden, het onderscheid is niet tussen "goede" en "beste" instrumentatie, maar eerder tussen "stijl" en "lage" stijl of arrangement.

QA 101: Intervallen en Ells

Het label "goede" instrumenten krijgen één type interval Schwartzia; die "slechte" instrumenten krijgen een ander type, een interval genaamd, dat ze qua muzikale context onderscheidt van hun omgeving (zie volgende les).

Kortom, goede instrumenten hebben nuttige, bruikbare intervallen en slechte instrumenten niet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.