Menu Close

Het belang van workshops

Workshop Utrecht

Voor elke workshop worden gegevens met het verleden in verband gebracht om zowel het begrip van de theorie als het dagelijks begrip van praktische situaties te verbeteren.

De kernelementen van de workshops zijn: Het tijdstip en de structuur van de bijeenkomsten. Begrippen worden aangereikt door de leraar, groepen mensen worden georganiseerd naar aanleiding van de oefeningen en groepen worden geleid door een leraar. Deelname aan evenementen moet van tevoren worden vastgesteld. In het IRC streeft Theta Nu ernaar een cultuur te creëren waarin mensen gemotiveerd zijn om in meer of mindere mate deel te nemen. Dit kan gaan om evenementen, workshops, discussies, conferenties enz.

De technische vergaderingen vonden plaats via het Internet. Dit was een bijzonder nuttig moment voor de teams die betrokken waren bij de organisatie van de omgeving van een workshop, omdat de omstandigheden hyperreëel waren, de deelnemers virtueel met elkaar communiceerden en allen in verschillende internetruimten met de groep moesten spreken. Beide aspecten kunnen leiden tot een “zandbak”. Een workshop is ontworpen rond een zandbak. Het doel daarvan is altijd geweest de deelnemers in staat te stellen zich los te maken van hun ervaring. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de disciplines van VPN en het onthullen van compromissen niet worden gedaan om hun betekenis te onderdrukken.

Gereedschap en software gebruikt tijdens de workshop De installatie van VPNConfigVEVO was een uiterst professionele ervaring en de gebruikte hulpmiddelen en technologieën hebben zeker een impact gehad. Het VPNConfigVEVO-pakket maakt niet alleen gebruik van Java, maar ook van XMPP, TDD, JAVA, F#, Regex, spray en Spring framework. De .NET-talige binnenste netwerkcomponenten werden nodeloos geconverteerd naar Perl met verschrikkelijke prestaties. Zeer verrassend om te zien in een Red Hat pakket. Het installatieproces is eenvoudig: Haal het pakket op Installeer de software op elk ondersteund platform en in verschillende configuraties (wij beschouwen XMPP 3.6+) Voer het proces uit Het VPNConfigVEVO-team heeft dit uiteraard opgemerkt en de configuratiebestanden zo overdraagbaar mogelijk gehouden voor snelle wijzigingen in de vereiste componenten.

Het tweede aspect waar ze zich op richtten was de open source filosofie. De client die ze op de server implementeerden was een, in essentie, node.js implementatie. Op die manier konden ze code blijven delen met andere groepen zonder de eersten buiten te sluiten. Ondanks dat mensen geen cluster van processen zouden gebruiken, maakte het een geïsoleerde omgeving mogelijk voor snelle en eenvoudige aanpassingen. Alle geavanceerde concepten waren vrij van kopieerbeveiliging. Alle technische kwesties moesten in de Open Source nacht door de andere deelnemers worden behandeld. Daarbovenop werd de kerninfrastructuur gebouwd bovenop Ruby on Rails, hoofdzakelijk om te communiceren en de VPN-verbinding te controleren. Node.js deelt geen ruimte met andere applicaties, dus de JS-laag gebruikt a-cache. Dat maakt een zeer snelle verbinding tussen componenten van de toepassingslaag mogelijk, zodat gebruikers gemakkelijk kunnen overschakelen naar een andere die sneller is [1]. De kwaliteit van de scripts die in het testplatform, ook bekend als de sandbox, draaiden, was van een zeer indrukwekkend niveau. De belangrijkste reden waarom niet hoger werd gescoord, is dat de Extended Option Publisher (“optie”) op de remote server moest worden gebruikt om een verbinding tot stand te brengen.

Op praktisch niveau hebben de technische aspecten in combinatie met goede communicatie en maritiem georiënteerde aanpak allen het Qualie Plattform voorgesteld, een zeer open PAFF specificatie die door vele proxy implementaties kan worden overgenomen. Het meest verbazingwekkende is dat 15 mensen in privé-handen die bereid zijn mee te werken aan dit werk voldoende zouden moeten zijn om de gewenste veranderingen door te voeren.   Het team werkte in bosjes en bleef onzichtbaar. Vervolgens werd een communicatiestructuur opgezet, waarbij de groepen die zich bezighielden met specifieke technische aspecten van VPN werden genoteerd en verbonden tot een wetenschappelijke onderzoeksgroep. De communicatie tussen de groepen verliep nauwgezet en efficiënt, zodat het hele team niet in openbare vergaderingen hoefde samen te werken.

Lees meer

Bedrijfsuitje

Hoelahoep

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.